Huisartsen

Prikservice is het service laboratorium voor Huisartsen

 

Frontlinie van de gezondheidszorg

In de snel evoluerende wereld van de gezondheidszorg, staan wij samen met huisartsen aan de frontlinie van de gezondheidszorg. Elke dag staan huisartsen voor de uitdaging om hoogwaardige zorg te verlenen aan een groeiend aantal patiënten. Een cruciaal aspect van deze zorg is het verkrijgen van nauwkeurige laboratorium diagnostiek.

 

Onze diensten worden steeds belangrijker voor huisartsen, niet alleen vanwege de verbeterde diagnostische mogelijkheden, maar ook als strategie om de werkdruk te verlagen.

  • Nauwkeurige en betrouwbare resultaten: Prikservice werk samen met ISO 15189 gecertificeerde Nederlandse ziekenhuis laboratoria die 24/7 beschikbaar zijn voor testen en overleg.

  • Totaal aanbod aan laboratorium diagnostiek: Prikservice kan in alle laboratorium diagnostiek ondersteunen.

  • Tijdswinst: omdat patiënten altijd direct terecht kunnen en geen afspraak hoeven te maken. Binnen 24 uur zijn de resultaten van de aangevraagde testen beschikbaar, wat leidt tot een versnelling van het diagnostisch proces.

  • Professionele bloedafname: Prikservice medewerkers zijn gespecialiseerd in bloedafname, dit zorgt voor een professionele en pijnloze ervaring voor de patiënt. Ook draagt dit bij aan een verbeterde patiënttevredenheid en vermindert het angst bij diegenen die bloedafname als onaangenaam ervaren.

  • Focus op kerncompetenties: door de bloedafname uit te besteden aan Prikservice, kunt u zich focussen op het interpreteren van laboratoriumresultaten, het stellen van diagnoses en het ontwikkelen van behandelplannen.